ارزش غذایی تخمه کدو, خاصیت تخمه کدو, خواص تخمه کدو ارزش غذایی تخمه کدو, خواص تخمه کدو در این مطلب از ابرتازه ها شما را فواید و خواص تخمه کدو آشنا می نماییم. برای استفاده از این مطلب ما را همراهی نمایید. تخمه کدو به انگلیسی (pumpkin seed)، که به عنوان pepita هم شناخته می شوند