آشنایی با فضیلت سوره انسان خاصیت سوره انسان, خواص سوره انسان, خواص سوره دهر در این مطلب از ابرتازه ها شما را با فضیلت سوره انسان آشنا می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. فضیلت سوره انسان, معنی سوره انسان سوره «انسان» یا «دهر» یا «هل أتی» (۱)  هفتاد و ششمین سوره