خواص سوره حمد خواص سوره حمد
علت خواندن سوره حمد در نماز چیست و آیا جایگزینی دارد؟ سوره‌ حمد با سوره‌های‌ دیگر قرآن‌ فرق‌ روشنی‌ دارد فلسفه وجوب قرائت سوره حمد در نماز چیست ؟ از آنجا که ما تابع دلیل هستیم لذا با استناد به روایات (سنت) نماز را با سوره حمد آغاز می کنیم. در مقاله زیر دلایل خواندن
خواندن سوره ای معجزه گر در زندگی سوره حمد ، خواص سوره حمد ، فضیلت سوره حمد  ، فواید سوره حمد