خاصیت سوره نازعات, برکات سوره نازعات, سوره نازعات خاصیت سوره نازعات, برکات سوره نازعات در این مطلب از ابرتازه ها درباره آثار و برکات سوره نازعات توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. هفتاد و نهمین سوره قرآن کریم است که مکی  و دارای ۴۶ ایه می باشد. رسول