خواص سوره های قرآن, سوره نبأ, فضیلت سوره نبأ خواص سوره های قرآن, فضیلت سوره نبأ در این مطلب از ابرتازه ها درباره آثار و برکات سوره نبأ توضیحاتی را بیان می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب با ما همراه باشید. سوره نبا یا ««عم یتسائلون»، «التساول»، «المعصرات» (۱)  و هفتاد و هشتمین سوره