خواص هویج + دانستنی هایی درباره هویج برای تصفیه خون، هفته ای یک بار آب هویج بخورید