درست کردن پلو سیر و کلم مخصوص رفع ناتوانی جنسی پلو سیر و کلم در صورت مصرف میزان مناسب و با رعایت فاصله سه‌ساعته از زمان خواب می‌تواند باعث بهبود خواب شود و برای شب امتحان، کنکور و … کمک کننده باشد.