گندم سیاه یا چاودار بهترین گزینه برای اضافه شدن به محصولات بدون گلوتن است تا کیفیت تغذیه ای آن ها را  بهبود دهد. برای انایی بیشتر با خواص گندم سیاه با ما همراه باشید. آشنایی با خواص گندم سیاه یا چاودار