آشنایی با خواص چای در طب سنتی در این مطلب از ابرتازه ها خواص چای در طب سنتی را بیان کرده ایم. با ما همراه باشید و با این خاصیت ها آشنا شوید. خواص چای در طب سنتی مانند طب جدید تعادل در مصرف مواد غذایی بسیار حائز اهمیت است. مانند خیلی از مواد غذایی، اگر