در این تصویر می توانید تیپ عجیب چویی شیوون خواننده و بازیگرمعروف کره ای در فرودگاه را مشاهده کنید عکس جالب خواننده و بازیگر معروف کره ای با شلوار کردی