حس خودخواهی, رفتارهای خودخواهانه, رفتار با افراد خودخواه حس خودخواهی, رفتارهای خودخواهانه در این مطلب از ابرتازه ها درباره رفتارهای خودخواهانه توضیحاتی را بیان می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب با ما همراه باشید. پژوهشگران با انجام آزمایش‌هایی ارتباط بین جنسیت و تمایلات خودخواهانه یا ایثارگرانه در افراد را کشف کردند، نتیجه این تحقیق،