این رنوی ۲۵ میلیون تومانی جایگزین پراید می‌ شود قیمت این خودرو پنج هزار دلار است و به گفته یکی از مدیران رنو قرار است در ایران با قیمت ۲۵ میلیون تومان عرضه شود تا بتوان این خودرو را جایگزین پراید کرد.البته اگر قیمت خودرو را پنج هزار دلار در نظر بگیریم این خودرو را