در حدود صد سال گذشته هنری فورد با ایجاد یک خط تولید جدید توانست مفهوم جدیدی برای خودرو سازی ارایه دهد. طبق تعاریف او هدف یک کارخانه خودروسازی تولید بیشترین تعداد محصول در کمترین زمان است. اما خودروهایی که در خط تولید تماما اتوماتیک ساخته می‌شوند به هیچ عنوان منحصر به فرد نیستند، به همین