خودروی لوکس مدل ” شبح سیاه: Black Phantom ” ساخت شرکت انگلیسی رولز رویس در تهران که قیمتی بیش از ۱۰ میلیارد تومان دارد. عکس خودروی ۱۰ میلیاردی در تهران  / انتخاب