اقدام به خودکشی سعید حلافی با ۹۵ قرص  سعید حلافی در خصوص اتفاقات شب گذشته اظهار داشت: من همیشه عاشق فوتبال بوده‌ام و مثل خیلی از جنوبی‌ها با فوتبال زنده‌ام و به خاطر همین عشق و علاقه فوتبال جزئی از زندگی من است. وی افزود: من تیم داماش را دوست داشته‌ام که به این تیم