تصمیم به خودکشی, تمایل به خودکشی, خودکشی کردن تصمیم به خودکشی, تمایل به خودکشی در این مطلب از ابرتازه ها ۱۰ راهکار برای کمک به فردی که تصمیم به خودکشی دارد را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. هیچ کدام از شهرهای بزرگ ایران،‌ خط تماس اضطراری برای خودکشی