همیشه لاغر کردن و رسیدن به اندامی مناسب یکی از سوژه های اصلی مطالب علمی بوده است و به همین دلیل کمتر به موضوع چاق شدن و افزایش وزن پرداخته شده است. به گزارش گروه خواندنی های باشگاه خبرنگاران، چاقی بسیار زیاد و یا کمبود وزن هر دو از جمله مواردی هستند که نمی توان