هنر خورجین بافی, خورجین بافی, صنایع دستی ایران هنر خورجین بافی, خورجین بافی در این مطلب از ابرتازه ها هنر خورجین بافی از صنایع دستی عشایر را معرفی می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. خورجین نوعی کیسه‌است که بر پشت حیوانات باری به منظور قرار دادن بار در آن گذاشته