“دنیس استورم” و “والیریئو زنو”، مجریان برنامه تلویزیونی هلندی “خرگوش آزمایشی” در پخش زنده کانال تلویزیونی BNN مزه گوشت یکدیگر چشیدند. هر دو مجری عمل جراحی کوچکی قبل از آغاز برنامه تلویزیونی داشتند . پس از آن ، آشپز تکه‌های گوشت آنها را با روغن سرخ کرد. هدف این آزمایش در آن بود که هر