در صحنه ای دردناک، مردی مصری که قصد رفتن به آب و شنا را داشت، در کنار ساحل دریا توسط نهنگنی غول پیکر شکار شد. دانلود فیلم دردناک خورده شدن یک مرد توسط نهنگ