بیوگرافی ثریا قاسمی + عکس های ثریا قاسمی ثریا قاسمی سال ۱۳۱۹ در تهران متولد شد.. ثریا قاسمی اوایل دهه ۱۳۴۰ با گویندگی رادیو کار حرفه ای خود را شروع کرد و سپس به تئاتر رو آورد.