عکس نوشته های عاشقانه تنهایی شهریور ۹۴ دلم از نبودنت پر است… هر روز خاطراتم را الک میکنم.. و جز دلتنگی تو چیزی برایم نمیماند نه تو آمدی نه فراموشی… خیالی نیست…من کوه میشوم و پای نبودن هایت میمانم اما ای کاش میدانستی بی تو تمام لحظاتم رنگ پاییزند عکس های عاشقانه غمگین فقط باش…