لیدی گاگا ، خواننده مشهور و در برخی موارد منفور آمریکایی همیشه به پوشیدن لباس های غیر عادی و عجیب و غریب شهرت داشته است. گریم و لباس هاd او همیشه به گونه ای بوده اند که چهره واقعیش را زیر آنها مخفی می کرده است. ولی ظاهرا این خواننده قصد دارد روال خودش را