عکس سلفی محسن افشانی با خانم دکتر پوست اش دخترعمه محسن افشانی که مرکز زیبایی دارد، به پوست پسر دایی هنرمندش رسیدگی می کند و محسن افشانی با انتشار این عکس از او تشکر کرد. محسن افشانی و درمان پوست محسن افشانی متولد ۱۱ فروردین ۱۳۶۸ در روستای وانشان گلپایگان، بازیگر و مجری تلویزیون ،