در این پست جدیدترین عکس های دوشس کمبریج معروف به کیت میدلتون ۳۱ ساله باردار در حال بازدید از مدرسه ابتدایی در منچستر انگلیس به تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۱۳ مشاهده می نمایید