در این مطلب عکس های جدید خدیجه سلطان در سریال حریم سلطان را برای شما به نمایش گذاشته ایم. سلما ارگچ به جز حرفه بازیگری، مدل لباس نیز می باشد. عکس خدیجه سلطان عکس خدیجه سلطان عکس خدیجه سلطان عکس خدیجه سلطان