عکس های خرم سلطان عکس های خرم سلطان
عکس های جدید مریم اوزلی بازیگر نقش خرم سلطان و دخترش لارا
پس از قطع همکاری مریم اوزرلی بازیگر نقش خرم سلطان و رفتنش به آلمان کارگردان سریال حریم سلطان از خانم وحیده گردوم برای نقش خرم سلطان استفاده کرد. عکس های بازیگر جدید نقش خرم سلطان