عکس های خنده دار از دختر کوچولوهای ناز و بامزه عکس های خنده دار از دختر کوچولوهای ناز و بامزه سردرگمی زنان ایرانی قبل از ازدواج: پدر: بروخونه شوهرت هر غلطی خواستی بکن! بعد ازازدواج: شوهر: فک کردی خونه باباته هر غلطی خواستی بکنی؟ لطفا مسوولان رسیدگی کنند پس ما کجا و کی غلطامونو بکنیم