عکس های بسیار جالب و خنده دار از خطای دید عکس های بسیار جالب و خنده دار از خطای دید دیروز داشتم غذا نذری پخش میکردم یه پیرزنه اومد گفت : خیر از جوونیت ببینی یه غذا بده به من گفتم : مادر جان غذا تموم شده گفت : خدا بزنه تو کمرت و رفت…