عکس های دختر شایسته سال ۲۰۱۵ آمریکا عکس های خفن دختر شایسته ۲۰۱۵ ، عکس دختر شایسته ۲۰۱۵ ، عکس های دختر آمریکایی ، عکس های دختر شایسته سال ۲۰۱۵ آمریکا . Kira Kazantsev  به عنوان دختر شایسته آمریکا در سال ۲۰۱۵ انتخاب شد. او ۲۳ سال سن دارد و به سه زبان روسیه ای،