مقام دختر شایسته سال ۲۰۱۴ به دختر خانم ۲۲ ساله آفریقای جنوبی به نام Rolene Strauss رسید. رولن استراوس از آفریقای جنوبی برنده این دوره از مسابقات دختر شایسته سال ۲۰۱۴ است که در لندن برگزار شده و در بسیاری از کانال های تلویزیونی به نمایش گذاشته شد. این دختر خانم ۲۲ ساله، دانشجوی سال چهارم