ریحانا برای تماشای مسابقه ی تیم ال ای لیکرز به سالن رفته و در کنار یکی از طرفداران ال ای هم نشسته و گهگاهی با این پسر بچه خوشگل صحبت میکنه. جدیدترین عکس های ریحانا نوامبر ۲۰۱۳ عکس های جدید ریحانا در حال تماشای مسابقه بسکتبال اختصاصی مجله ابرتازه ها