به گزارش «خلیج فارس»؛ این تصاویر توسط یکی از خبرنگاران ما ارسال شده که مربوط به خسارت وارده به منازل شهر شنبه از توابع شهرستان دشتی می باشد. این گزارش می افزاید: اگرچه در خبرها کانون اصلی زلزله شهر کاکی عنوان شده، اما آمارها حکایت از آن دارد که بیشترین حجم تلفات، زخمی و خسارت