عکس های زیبا و آموزنده عکس های زیبا و آموزنده
جملات الهام بخش به همراه عکس های زیبا ۴  جملات الهام بخش به همراه عکس های زیبا ۴ جان ماکسول  میگوید ” به خاطر بسپار ” … زندگی بدون چالش ؛ مزرعه بدون حاصل است. تنها موجودی که با نشستن به موفقیت می رسد؛ مرغ است. زندگی ما با ” تولد” شروع نمی شود؛ با
جملات الهام بخش به همراه عکس های زیبا ۳   ” خاموش بودن‌‍‍‍‌‌‍” نصف حکمت است. تعقیب نکردن ” دیگران ” ، نصف آرامش است. مداخله نکردن در ” کار دیگران ” ، نصف ادب است. من از دنیا فقط اینو دریافتم که : اونیکه ” قویتر بود ، کمتر زور میگفت …. اونیکه راحتر