تصاویر و کارت پستال لیله الرغائب  لیله الرغائب شده دل زار و مزار است / اشک دل و نجوای شب بنده خوار است ما هیچ نخواهیم به جز دو طلب نیک / یک: دیدن کربلا و دو: حضرت یار است تصاویر و کارت پستال لیله الرغائب شب لیله الرغائب   تصاویر لیله الرغائب   کارت