شکیرا که این روزها در لندن به سر میبره در صفحه شخصی خودش چند عکس منتشر کرده که معلومه داره بهش خوش میگذره. البته شکیرا به اتفاق شوهرش پیکه و پسرش میلان به لندن اومدن . جرارد پیکه که بخاطر مصدومیت از همراهی تیم ملی اسپانیا مرخصی گرفته ، با خانواده به لندن اومدن و