قلعه بهستان زنجان – تاریخچه قلعه بهستان  قلعه بهستان یا کهن دژ در شهرستان ماه‌نشان در استان زنجان قرار دارد