دانستنیهای جالب درباره مار پیتون مار پیتون در مناطق گرمسیری آفریقا و آسیا زندگی می کند