مریم اوزرلی در ایران با بازی در حریم سلطان شناخته شد و در خاورمیانه نیز با نقش خرم سلطان معروف تر گردید.این روزها او به دلیل بارداری از سریال حریم سلطان جدا شده است و خانم وحیده گردوم نقش خرم سلطان جدید را بازی می کند. در زیر تصاویر جالب از کودکی مریم اوزرلی را