استعداد جدید و نادری در یک باشگاه کوچک در آرژانتین مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته که از او به عنوان مسی جدید فوتبال جهان نام برده می‌شود. از کلودیو نانکافیل کودک ۸ ساله آرژانتینی به عنوان پدیده و استعداد جدید فوتبال جهان نامبرده می شود. بازی این کودک در محله فقیر نشین آرژانتین در رشته