عکس های کودکی بازیگران مهر ۹۲ عکس بچگی نرگس محمدی مهرداد صدیقیان محمد رضا غفاری مانی نوری محمد حمزه ای مهسا کریم زاده مانی حقیقی امیر اقایی و خواهرش  منبع : کامپک – بازنشر : abartazeha.ir