چرا جراحان در اتاق عمل همیشه لباس سبز می پوشند ؟ لباس سبز رنگ جراحان در اتاق عمل جراحان در قدیم لباس سفید می‌‌پوشیدند که رنگ پاکی است اما در اوائل قرن بیستم یک دکتر مشهور رنگ لباسش را به سبز تغییر داد، چرا که تصور می‌کرد این رنگ برای چشمان جراح راحت‌تر است. گرچه