اس ام اس دوستت دارم مهر ۹۴ اس ام اس دوستت دارم, پیامک جدید دوستت دارم, متن های دوستت دارم, جملات عاشقانه دوستت دارم . کاش واژه ی حقیقت آنقدر با زبان ما صمیمی بودکه برای بیان کردن دوستت دارم ،نیاز به قسم خوردن نبود   °•°•°•°•°•°•°• اس ام اس دوستت دارم  •°•°•°•°•°•°•°   دوست داشتن