پیرشدن زودهنگام نشانه ای برای تشخیص سرطان پیرشدن زودهنگام ، نشانه‌ جدیدی برای تشخیص سرطان است. بر اساس گفته‌های دانشمندان، در افرادی که با افزایش سرعت پیر شدن روبه‌رو هستند، سن زیستی بالاتر از سن زمانی است. این اختلاف می‌تواند به عنوان ابزاری برای آزمایش زودهنگام خون و تشخیص سرطان مورد استفاده قرار بگیرد.