«مهدی یراحی» خواننده مطرح پاپ ایران برای حمایت از رود کارون به اهواز رفت تا در کنار دیگر همشهریانش از کارون حمایت کند. یراحی در چهارمین زنجیره انسانی نجات کارون شرکت کرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موضوع محیط زیست و مخصوصا کارون برای من بسیار اهمیت دارد. وی افزود: من معتقدم مردم خوزستان