براساس گزارش‌های خبری منتشر شده در چین، زوج جوانی که در آستانه ازدواج قرار داشتند به دلیل ایجاد یک سوء تفاهم بزرگ مبنی بر خیانت شوهر به سوژه‌ای داغ برای خبرگزاری‌ها تبدیل شد. به گزارش ابرتازه ها به نقل از چاینا توری، چوبی پسر ۲۳ ساله پس از آنکه مورد سوءظن همسر ۲۰ ساله‌ی خود