استفاده از قالیچه در دکوراسیون خانه, انواع فرش و قالیچه, چیدمان خانه با قالیچه استفاده از قالیچه در دکوراسیون خانه, انواع فرش و قالیچه یک قالیچه ممکن است به عنوان متعلقاتی تزئیناتی در نظر گرفته شود، اما باید توجه کرد که قالیچه ها می توانند به عنوان عنصر اصلی و پایه گذار فضایی مجلل و