چیدمان های اشتباهی که خانه را بی نظم میکند چیدمان ودکوراسیون لوازم خانه یک هنر است که می توان آن را یاد گرفت. گاهی با وجود تمیز کردن و مرتب کردن خانه همچنان حس می کنید بهم ریخته است. در ادامه به بررسی چیدمان های اشتباهی که خانه را بی نظم میکند می پردازیم. مشکل