در این مطلب به چند نمونه از اشتباهات چیدمان پذیرایی که در دکور سالن پذیرایی مرتکب می شویم اشاره کرده است. اغلب موارد هنگام بازسازی و تعمیر خانه به تنها چیزی که در دکور تمرکز می کنیم احساسمان است نه اصول دکوراسیون. به همین دلیل به آن چیزی که انتظارش را داشتیم نمی رسیم. استفاده