بیسکوئیت با چیپس شکلاتی بیسکوئیت با چیپس شکلاتی که دستور پخت آن را برای شما آماده کرده ایم.استفاده از دو نوع چیپس شکلاتی، این بیسکویتِ نرم را خوشمزه تر می کند.